Игры на асфальте!

You are currently viewing Игры на асфальте!

Благодаря поддержке NopiÜles на наших улицах появляются яркие и красочные игры на асфальте!

Спасибо за идеи и их воплощение нашим ребятам!

  

Projektifondi «Nopi Üles tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee.