Noortekeskus on koht, kuhu võivad tulla kõik noored!!!

Oleme avatud esmaspäevast reedeni: 13.00 - 20.00

Murede, probleemide ja kusimustega, või oma ideedega võib  noorsootöötajate poole pöörduda.

Kohtla-Järve Noortekeskus on  2300 m² suur  ning  teda ümbritseb territoorium  üldpinnaga 1,5 ha.  

Noortekeskus on Kohtla-Järve linna eelarvest finantseeritav kohaliku omavalitsuse asutus, mis tegeleb noorsootöö korraldamisega linnas. Noortekeskus asutati selleks, et luua noortele tingimused arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööaega, toetada noorte sotsialiseerimist ning soodustada nende kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Kohtla-Järve Noortekeskus alustas oma tegevust 2004. a. Keskuse tegevuse eesmärk on arendada ja koordineerida noorsootööd Kohtla-Järve linnas.

Noortekeskus tegeleb vähemal või suuremal määral kõigi Noorsootöö strateegias 2014-2020 toodud tegevusvaldkondadega. Noortekeskuse töö on kooskõlas ja kattub täies mahus Noorsootöö strateegiaga.


Enamus meie keskuse töötajaid omavad kõrgharidust  ja suurt  töökogemust  noortega.

Iga päev käib  meie keskuses  väga palju  lapsi ja noori. Igaüks leiab  meie juures endale meelepärase tegevuse. Keegi teeb sporti, keegi  tegeleb laulmisega,  keegi veedab aega  mängutoas,  keegi  käib teatristuudios,  keegi kinostuudios, peale selle  osaleb suur hulk  noori   erinevate  Noortekeskuse ürituste ettevalmistamisel,  keegi tuleb  lihtsalt saamaks talle vajalikku informatsiooni, keegi vajab vanema sõpru abi  ja selle ta ka saab.

Me oleme koostööks avatud kõigile koostööst  huvitatud organisatsioonidele ja eraisikutele ning oleme seda ka juba  mitmeid kordi tõestanud.

Sihtgrupp:

– lapsed vanuses 7-26 eluaastat  (vaba aja sisustamine,  tervislike eluviiside propageerimine jne)  

Noortekeskus  teeb aktiivset tööd linna kõikide  õppeasutustega,  aga ka asutustega kes  tegelevad  kultuuriga ja spordiga.