Noorsootöö mängib olulist rolli noorte sotsiaalse pädevuse arendamisel üksikisiku tervikliku arengu kaudu.

Noorsootöö mõjutab otseselt:

Noorsootööl on kümme valdkonda:

  1. erinoorsootöö (töö riskigruppidega),
  2. huvialaharidus ja huvitegevus  (õppekavajärgne vaba aja tegevus, sh ka noorsootöö koolis),
  3. noorte teavitamine
  4. noorte nõustamine
  5. noorsoo-uuringud
  6. noorsootööalane koolitus- täiend- ja ümberõpe,
  7. noorte tervistav ja arendav puhkus (noortelaagrite tegevus),
  8. noorte töökasvatus (töömalevad),
  9. rahvusvaheline noorsootöö,
  10. noorte osalus.

Noortekeskus tegeleb vähemal või suuremal määral kõigi Noorsootöö strateegias 2006-2013 toodud tegevusvaldkondadega. Noortekeskuse töö on kooskõlas ja kattub täies mahus Noorsootöö strateegiaga.

Noortevaldkonna arengukava