Nopi Üles

  • Автор записи:
  • Рубрика записи:Проекты
Вы сейчас просматриваете Nopi Üles

Projektifondi «Nopi Üles tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo programmi tutvustavalt kodulehelt www.ank.ee

Toetatud projektid:

Meie projekti nimi on „Sport on elustiil“. Peaaegu kõik seadmed on ostetud vastavalt eelarvele (treeningu spordiseadmed – 3 tk.) ja paigaldatud Kohtla-Järve Noortekeskuse territooriumile. Järgmiste sammudena tahaksime laiendada spordiplatsi nii, et oleks rohkem erinevaid treeningu seadmeid. Planeerime seda teha erinevate fondide kaudu, võib olla ka „Nopi Üles“ abil.

Kohtla-Järve Ahtme linnaosas ei olnud kohta, kus noored võiksid õues spordiga tegeleda. Ainult jalgpalli platsid aga selliseid  kaasaegseid seadmeid ei olnud. Huvi seadmete vastu on olemas. Inimesed küsivad, mis need on, mis on vaja nendega teha, proovivad neid töös. Ilma tõttu ei ole võimalik neid kaua kasutada aga loodame, et varsti tuleb soe ja kuiv ilm ja siis ootame rohkem inimesi.

Seadmete paigaldamine võttis natuke rohkem aega, sest betoonitöödeks oli vaja kuiva ilma. See oli ainuke probleem, mis meil  tekkis. On veel üks murekoht – see on seadmete säilivus. Loodame, et vandalismi ei toimu. Kohtla-Järve Noortekeskus mõtleb videokaamera paigaldamise üle.

Kohtla-Järve Noortekeskus aitab ja toetab alati.

Pildid ja kuulu dokumendid on lisatud.

Lugupidamisega

Ruzana Gubaidulina

Kohtla-Järve

____________________________________________

Meie projekti nimi on nukuteater ANTI-STRESS.

Meie alustasime oma tööd (ettevalmistused) juba 1 septembril 2106. Oktoobris 2016 projekt lõpeb, meie teeme lõpparuanne, kuid nukuteater jätkab oma tegevust Noortekeskuse toetusel.

Meie meeskonnas on kuus noor inimest. Pluss kaks Noortekeskuse noorsootöötajat kes aitavad ja toetavad. Meie alustasime oma tööd nullist ja selle lühike aja jooksul meil oli juba neli etendust algklassiõppilaste ees (kogu osalejate arv on 80 inimest) ja meil on tugev meeskond.

Meie partneriks on Kohtla-Järve Ahtme linnaosa koolid (kolm tükki) ja lasteajad (viis tükki). Igas neist asutustest on mitu gruppi ja klassi. See tähendab, et meil on veel palju vaatajaid. Plaanis on muidugi palju uusi etendusi erinevatele teemadele.

Kõik etendused olid Noortekeskuse hoones. Oli lõbus ja sõbralik atmosfäär.

Kõik õnnestus hästi, probleemi ei ilmunud. Õppisime tegema nukkud, välja töötada stsenaariumi, saime kogemust esineda publiku ees.

Eesmärgid ja tulemused on saavutatud! Üüritused toimunud plaanikohaselt ning rahalised vahendid kulutati  vastavalt elarvele. On ostetud vahendid edasitöötamiseks, triikraud, õmblusmasin, T-särgid.

Kokku saadud fondist 1200 euro. Ära kuulatud 1190,19 euro.

Järgmistele taotlejatele soovin edu! Olge julged, proovigi ennast erinevates huviringides. Arendage end igakülgselt.

Suur aitah Teile toetuse eest!

Pildid ja kuulu dokumendid on lisatud.

Artikkel http://kjpanorama.eu/index.php/ru/2012-02-09-14-34-28/4603-2016-09-30-11-41-18

Lugupidamisega

Viktoria Lukovskaja

Kohtla-Järve