Noorte Tugila

You are currently viewing Noorte Tugila

 

Noorteprojekt “Noorte tugila” on nüüd ka Kohtla-Järvel

Kohtla-Järve noortekeskus on liitunud projektiga “Noorte tugila”, mille põhieesmärk on aidata noortel oma haridusteed jätkata või tööturule naasta. Projekti raames tehakse koostööd töötukassa, Rajaleidja keskuse, mitmete õppeasutuste ja tööandjatega ning paljude teiste partneritega. Tänu sellele avanevad asjast huvitatud noortele lisavõimalused õppima minna või tööd leida. Noorsootöötaja Kristina Mägi ütles, et Eestis ei tööta ega õpi iga kuues 15-26aasta-ne noor ning see on suur probleem, mis tuleb lahendada ühiste jõupingutustega. “Kui teie lähedaste, sõprade või tuttavate seas on noori, kes ei õpi ega tööta kuskil, siis soovitage neil pöörduda projekti “Noorte tugila” poole,” märkis ta. “Nõustamine on tasuta ning esialgset infot võib saada telefonil 5355 7979 ja 337 6766.” Projekt “Noorte tugila” tegutseb alates möödunud aasta oktoobrist ka Sillamäe avatud noortekeskuses − ühes naabervalla Vaivaraga on seal kokku ligikaudu 350 noort, kes mitte kusagil ei tööta ega õpi. Sillamäe noortekeskuse juhi Igor Malõševi sõnul on iga probleem lahendatav, selleks tuleb vaid võimalused leida. Vahel piisab lihtsalt inimese motiveerimisest, et tema vaateid muuta. Põhiprobleem on selles, et noored ei tea, kust oma probleemi lahendamiseks infot saada. Projekti toetavad Euroopa sotsiaalfond, haridus- ja teadusministeerium ning Eesti noorsootöö keskus. (PR)

Noorte Tugilad
  • Kõnnime sinu kõrval ja sinuga koos. Julgustame Sind tegema valikuid. Aitame Sind sobiva töö leidmisel või hariduse omandamisel.
  • Aitame Sul püstitada eesmärke, arendada oskusi ja leida uusi huvialasid.
  • Toetame Sind vajadusel elu ümberkorraldamisel, jätkamaks Sinu liikumist sihi suunas.
  • Toetame Sind väljakutsetega silmitsi seismisel. Julgus enese eest seista viib Sind kõrgemale ja kaugemale.
  • Aitame Sind oma teadmiste, kogemuste ja kontaktidega jõuda seatud eesmärkideni.
  • Koos oleme osa kogukondlikust partnerlusest. Jõudude ühendamine muudab Sind tugevaks.
  • Noorte Tugila on loodud ainult sinu jaoks!

Noortekeskused ootavad sind.