Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2019

You are currently viewing Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2019

Suur rõõm on teatada, et noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2019 on avatud kandidaatide esitamiseks!

Kandidaate on võimalik esitada kuni 01.11.2019 kell 23.59 elektroonselt läbi Eesti Noorsootöö Keskuse Konkursiveebi https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee. Selleks tuleb sisse registreerida end kasutajaks/logida sisse ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

 1. Aasta noorsootöötaja – kandidaadina võib esitada kõiki huvikooli õpetajaid, noortekeskuse või -toa töötajaid, noorsootöötajaid koolis, noorteorganisatsioonis, noorteühingus, osaluskogus, noortemalevas või -laagris, vabatahtlikke noorsootöötajaid, kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialiste, huviringide juhendajaid, ringijuhte jne.
 2. Aasta huvikool – kandidaadina võib esitada kõiki huvikoole, kes tegutsevad vastavalt huvikooli seadusele, on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) huvikoolina ning juhinduvad huviharidusstandardist.
 3. Aasta noortekeskus -kandidaadina võib esitada kõiki noortekeskuseid või -tube.
 4. Aasta noorteühing või -organisatsioon – kandidaadina võib esitada kõiki MTÜ-sid, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on noored ja mille eesmärgiks on noorsootöö korraldamine ja läbiviimine või mis identifitseerivad end noorteorganisatsioonina (nt Kaitseliidu noorteorganisatsioonid).
 5. Aasta osaluskogu või õpilasesindus – kandidaadina võib esitada kõiki osaluskogusid, mille eesmärgiks on võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessis ja kaitsta oma huve neid puudutavates valdkondades, sh kohaliku omavalitsuse volikogu juures tegutsevad noortevolikogud või maavalitsuse juures tegutsevad noortekogud, ning kõiki õpilasesindusi, kes esindavad õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
 6. Aasta noortemalev – kandidaadina võib esitada kõiki noortemalevaid, sh ööbimisega ja ilma ööbimiseta malevaid, malevavahetusi, malevakorraldajaid vms.
 7. Aasta noortelaager – kandidaadina võib esitada kõiki noortelaagreid, sh projekt- ja püsilaagreid, laagrivahetusi, laagrikorraldajaid vms, mis vastavad noorsootöö seaduse nõuetele.
 8. Aasta kohalik omavalitsus – kandidaadina võib esitada kõiki kohalikke omavalitsusi Eestis.
 9. Aasta noorsootööühing – kandidaadina võib esitada kõiki mittetulundusühinguid, mittetulundusühingute liitusid või sihtasutusi, mille eesmärgiks on noorsootöötajate, noorsootööasutuste või teiste noorsootöö tegijate ja korraldajate (sh huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate) ühendamine ning nende huvide esindamine.
 10. Aasta panustaja – kandidaadina võib esitada kõiki ettevõtteid, organisatsioone, asutusi, inimesi jne, kes panustavad noorsootöösse ja aitavad läbi viia noorsootöötegevusi, kuigi see pole nende põhitegevus (sh maleva tööandjad, uuringute teostajad, ülikoolid, eraettevõtted jpt koostööpartnerid).
 11. Aasta tegu noorsootöös – kandidaadina võib esitada kõiki sündmusi, algatusi ja koostööprojekte, mis on noorsootöös olnud olulise tähtsuse ja mõjuga.
 12. Pikaajaline panus noortevaldkonda – kandidaadina võib esitada kõiki inimesi, asutusi, organisatsioone, kellel on vähemalt 10-aastane silmapaistev kogemus noortevaldkonnas.

Kandidaat peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

• noortevaldkonna arendamine ja toetamine;
• koostöö algatamine ja arendamine kohalikul, maakondlikul ja/või riiklikul tasandil;
• noortevaldkonna arengukava 2014-2020  eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine;
• oluline panus, silmapaistev ja innovaatiline tegevus käesoleval aastal.

Tunnustamise korra leiate SIIT

NB! Tunnustuskomisjonile edastatakse hindamiseks ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt KAHE ERINEVA esitaja poolt! Esitajad võivad olla märgitud samale vormile!